Au fost actualizate fluxurile procedurale referitoare la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabililor

În Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022 a fost publicat OPANAF nr. 776/2022 privind modificarea OPANAF nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, precum și pentru modificarea altor acte normative. ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că, prin OG nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și reglementarea unor măsuri fiscale, au fost prevăzute dispoziții referitoare la competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale.

Astfel, potrivit prevederilor art. 331 nou-introdus, în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale, potrivit legii, competența pentru administrarea obligațiilor fiscale datorate de acestea ca urmare a exercitării profesiei sau desfășurării activității revine organului fiscal teritorial din cadrul ANAF, stabilit prin ordin al președintelui ANAF. În acest context a fost aprobat OPANAF nr. 2.021/2021 prin care a fost stabilită competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale în sarcina organului fiscal central în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice care le-a înființat, stabilit potrivit art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

a-fost-reglementata-procedura-de-implementare-a-programului-garant-construct-s14958-300×182

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree