Modificări la „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”

Prin OPANAF nr. 856/2022, publicat în Monitorul Oficial nr. 482 din 13 mai 2022, au fost operate modificări la Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, în concordanță cu noile reglementări din OUG nr. 27/2022. Noul act normativ modifică OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

ANAF menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică a fost instituit, pentru perioada cuprinsă între 1 noiembrie 2021 și 31 martie 2022, prin art. II alin. (1) din Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea OUG nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum și pentru completarea OG nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”. Impozitul pe venitul suplimentar realizat de producătorii de energie electrică a fost cuprins la poziția 80 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat utilizat pentru completarea formularului 100 „Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

modificari-la-reglementarile-privind-stabilirea-mijloacelor-electronice-de-transmitere-la-distanta-s14238

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree