Adunare Generală – 26 martie 2024

ADUNAREA GENERALĂ A MEMBRILOR

FILIALEI CECCAR COVASNA

 

 

În data de 26 martie 2024, ora 16:30, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Covasna a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, in sistem hibrid – la sediul filialei și pe platforma online-, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Execuția bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea președintelui Comisiei de disciplina;
  7. Validarea rezultatului procesului electoral pentru alegerea membrilor din Comisia de disciplina;
  8. Desemnarea reprezentanților la Conferința Naţională conform normativelor stabilite.

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art. 34 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 17:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art. 34 din OG nr. 65/1994.

AG

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree