Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.


Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
ANDREI Mihai-Marius OPRA Attila RÁPOLTI Jenő
DEMETER Éva

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinte
ANDREI Mihai-Marius OPRA Attila

Comisia de disciplină

Membri titulari Membri supleanţi
PANDREA Elena - președinte TOTH Ilona
SZABÓ Tibor-Botond GABOR Manuela-Ioana
RAIS Luminița KERESTÉLY Ágnes
HALADA Emilia PETHŐ Roland-Tiberiu
SZÉNÉGETŐ Csaba

Comisia de cenzori

Cenzori
DASCĂL Márta

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
ANDREI Mihai-Marius BOJIN Adrian
PANDREA Elena
DASCĂL Márta
MUREȘAN Maragareta
TANKÓ Paraschiva

Executivul filialei

Persoana desemnată cu atribuții de director /Şef birou evidenţă tablou Şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă
- BONI Tünde - Gabriella

Auditor

Auditor de calitate
TANKÓ Paraschiva