Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filială până la data de 25.01.2023, ora 16.00, în original.

Consiliul filialei

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
ANDREI Mihai-Marius OLÁH Rudolf MÁTHÉ Enikő
DEMETER Éva

Biroul permanent

Preşedinte Vicepreşedinte
ANDREI Mihai-Marius OLÁH Rudolf

Comisia de disciplină

Membri titulari Membri supleanţi
PANDREA Elena - președinte TOTH Ilona
SZABÓ Tibor-Botond GABOR Manuela-Ioana
AMBARUS Júlia KERESTÉLY Ágnes
HALADA Emilia PETHŐ Roland-Tiberiu
SZÉNÉGETŐ Csaba RAIS Luminița

Comisia de cenzori

Cenzori
DASCĂL Márta

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
ANDREI Mihai-Marius BOJIN Adrian
PANDREA Elena
DASCĂL Márta
MUREȘAN Maragareta
TANKÓ Paraschiva

Executivul filialei

Persoana desemnată cu atribuții de director /Şef birou evidenţă tablou Şef birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă
BÁCS Levente BONI Tünde - Gabriella

Auditor

Auditor de calitate
TANKÓ Paraschiva