Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro
COTIZATII PROFESIONALECuantumul cotizatiilor la plata integrala pana la 28 februarie 2020Cuantumul cotizatiilor la plata integrala in perioada 01.03.2020 - 30 09.2020Penalitati calculate la soldul din cotizatia fixa in perioada 01.10.2020 - 31.12.2020
Experti contabili – cotizatii fixe   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie

Liber profesionisti (cu viza si parafa)700800
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)500600
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)600800
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)500600
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)700800
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)400500
Contabili autorizati– cotizatii fixe  
Liber profesionisti (cu viza si parafa)570670
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa)300400
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa)570670
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa)300400
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa)570670
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa)250350
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe  
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro700700
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro800800
Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie)150250
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie150250
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati0.80%1.20% 
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei
In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii:

-800 lei/an pentru persoanele fizice;

-800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila.

Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %.

Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua.
Raport anual de activitate pentru anul 2020

Raportul anual de activitate pentru anul 2020 se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line in platforma raport.ceccar.ro, utilizând datele de conectare (user și parola).

Raportul anual de activitate pe anul 2020 se completează de către toți membri filialei aflați în evidență, persoane fizice (EC, CA, membrii inactivi, membrii aflați în  imposibilitatea exercitării profesiei, etc.) și persoane juridice (societăți de expertiză și de contabilitate).

Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.

Termen: 28 februarie 2021

 

PAȘII DE URMAT PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE 2020 - PERSOANE FIZICE

PAȘII DE URMAT PENTRU DEPUNEREA RAPORTULUI DE ACTIVITATE 2020 - PERSOANE JURIDICE

 

 

 

Raport anual de activitate pentru anul 2019

Raportul anual de activitate pe anul 2019 se completează de către toți membri filialei aflați în evidență, persoane fizice (EC, CA, membrii inactivi, membrii aflați în imposibilitatea exercitării profesiei, etc.) și juridice.

În vederea accesării și completării raportului, trebuie să utilizați numele de utilizator și parola care a fost comunicat de către Aparatul Central la începutul anului 2018 iar pentru societățile înființate / persoanele fizice înscrise în Tablou în anul 2019 de către Filiala Covasna.

Formularul Raport de activitate pentru anul 2019 se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.

Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala Covasna, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anii precedenți pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2019, doar după încărcarea   Raportului de activitate pe anii precedenți.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 28 februarie 2020.

Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica!

Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarcovasna.ro, pusă la dispoziție de Filiala Covasna. Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.