Examenul de acces la stagiu

Examenul de acces la stagiu – sesiunea 1 și 3 octombrie 2021

Conținutul dosarului

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)
 • 2 fotografii tip buletin;

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae (model Anexă);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).
 • acordul GDPR  (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)
 • 2 fotografii tip buletin

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 17 septembrie 2021.

Structură probe examene

Examenul de admitere la stagiu se va organiza în zilele de 01 și 03 octombrie 2021 și constă în următoarele:

 • Pentru categoria de expert contabil susținerea a două probe scrise, după cum urmează:
  • În ziua de 01 octombrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore;
  • În ziua de 03 octombrie 2021 o probă scrisă cu subiecte din disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore;
 • Pentru categoria contabililor autorizaţi care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice susținerea, în data de 3 octombrie, a unei probe scrise cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile cu o durată de 4 ore;
 • Pentru categoria de contabil autorizat susținerea unei probe scrise, în data de 01 octombrie 2021, cu subiecte din disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore.

Se declarã admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină.

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 5 şi 6 decembrie 2020.
Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 2 şi 4 octombrie 2020, după cum urmează:
 • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
 • În ziua de 4 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
 • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

Candidații care se inscriu pentru susținerea Examenului de acces – sesiunea octombrie 2020 – si achizitioneaza Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat beneficiaza de un program de formare gratuit in perioada 21 – 26 septembrie 2020 (6 zile de pregatire), după cum urmează:

DATATema curs
21.09.2020OMFP (5 ore)
22.09.2020IFRS (5 ore)
23.09.2020Fiscaliate (5 ore)
24.09.2020Audit + Etică (5 ore)
25.09.2020Expertiză contabilă + Drept (5 ore)
26.09.2020Evaluare + Contabilitate managerială (5 ore)

Orarul exact al programului de formare urmeaza sa fie comunicat in scurt timp.

Vă informăm că, pentru candidații care s-au înscris la examen dar nu au reușit să achiziționeze Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, s-a stabilit o taxa în valoare de 40 lei + TVA pentru participarea la cursurile de pregătire a examenului în sistem online, pe platforma Zoom, din perioada 21 – 26 septembrie 2020.

Candidatii care isi depun dosarul de inscriere pana la data de 18 septembrie 2020 vor putea beneficia de participare la pregatirea live in cadrul sesiunilor online de pe platforma Zoom, iar candidatii care se inscriu ulterior vor avea acces doar la inregistrarile cursurilor.