Examenul de acces la stagiu

Prin Hotarârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/543 din data de 17.12.2019 s-a stabilit organizarea examenului de admitere la stagiu în zilele de 5 și 6 decembrie 2020.

 

Pentru a veni în sprijinul absolvenților programelor de masterat, Consiliul superior al CECCAR prin Hotărârea nr. 20/585 din 01.10.2020 a hotârât ca absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscriere gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară.

De asemenea, cu privire la taxele achitate de absolvenții programelor de masterat, prin Hotărârea nr. 20/584 a Consiliului Superior din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

  1. Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;
  2. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  3. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  4. Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

 

Având în vedere cele mai sus aprobate, pentru buna organizare a examenului de admitere la stagiu, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este 16 noiembrie 2020.

Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 5 şi 6 decembrie 2020.
Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 2 şi 4 octombrie 2020, după cum urmează:
  • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate şi Drept, cu o durată de 3 ore, pentru categoriile expert contabil şi contabil autorizat;
  • În ziua de 4 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică şi financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 3 ore, pentru categoria expert contabil;
  • În ziua de 2 octombrie 2020 va avea loc proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă şi Doctrina şi deontologia profesiei contabile, cu o durată de 4 ore, pentru contabilii autorizaţi membri activi ai Corpului care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice pentru a accede la profesia de expert contabil.

Candidații care se inscriu pentru susținerea Examenului de acces – sesiunea octombrie 2020 – si achizitioneaza Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat beneficiaza de un program de formare gratuit in perioada 21 – 26 septembrie 2020 (6 zile de pregatire), după cum urmează:

DATATema curs
21.09.2020OMFP (5 ore)
22.09.2020IFRS (5 ore)
23.09.2020Fiscaliate (5 ore)
24.09.2020Audit + Etică (5 ore)
25.09.2020Expertiză contabilă + Drept (5 ore)
26.09.2020Evaluare + Contabilitate managerială (5 ore)

Orarul exact al programului de formare urmeaza sa fie comunicat in scurt timp.

Vă informăm că, pentru candidații care s-au înscris la examen dar nu au reușit să achiziționeze Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, s-a stabilit o taxa în valoare de 40 lei + TVA pentru participarea la cursurile de pregătire a examenului în sistem online, pe platforma Zoom, din perioada 21 – 26 septembrie 2020.

Candidatii care isi depun dosarul de inscriere pana la data de 18 septembrie 2020 vor putea beneficia de participare la pregatirea live in cadrul sesiunilor online de pe platforma Zoom, iar candidatii care se inscriu ulterior vor avea acces doar la inregistrarile cursurilor.