Alegeri președinte CECCAR Filiala Covasna – Program de votare 2023

Conform Hotărârii Consiliului Filialei Covasna nr. 23/114 din 7 februarie 2023, pentru alegerea președintelui Consiliului Filialei Covasna, procesul de votare se va organiza în perioada 09-10 martie 2023, intervalul orar: 10,00 – 19,00.

Locația centrului de votare pentru membrii Filialei Covasna: Sediul filialei (Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 95).

 

Alegerea președintelui filialei se va face pe baza votului membrilor activi ai filialei înscriși în Tabloul Corpului și care și-au îndeplinit toate obligațiile profesionale față de Corp, și-au achitat integral cotizațiile profesionale la termenul scadent și au depus raportul de activitate pentru anii precedenți până la data de 28 februarie a anului curent.

În cazul în care la sfârșitul procesului de votare, respectiv după ultima zi de vot stabilită conform graficului inițial de organizare a alegerii președintelui consiliului filialei, se constată că nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30%, se va prelungi perioada de votare, dar nu mai mult de 4 zile.

 În cazul în care, la sfârșitul zilei suplimentare, se constată îndeplinirea cvorumului, prin Hotărâre a Consiliului Filialei se declara încheierea procesului de votare. Dacă nici după a treia zi nu s-a îndeplinit cvorumul de participanți de 30% la sfârșitul celei de a patra zi, alegerea președintelui consiliului filialei va fi validă indiferent de numărul membrilor înscriși pe listele electorale, prezenți la vot până în sfârșitul ultimei zile de vot.

Alegeri

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree