Fisa de opțiuni pentru înscrierea în Lista experților contabili judiciari pe specializări în anul 2021

ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

În vederea înscrierii Dvs. în “Lista experților contabili pe specializări an 2021”, care va fi transmisă Ministerului Justiției pentru actualizare-publicare pe site-ul acestuia, vă reamintim că trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 

- să depuneți opțiunile pentru domeniile de expertiză contabilă judiciară până la 15.02.2021 (prin e-mail scanată,  sau în original);

- să obțineți viza de exercitare a profesiei pentru anul 2021 până la 31.03.2021;

- la alegerea specializărilor în care doriți să efectuați expertize contabile judiciare, să țineți seama că pentru  domeniul pentru care ați optat trebuie să aveți suficiente cunoștințe profesionale din acel domeniu.

GEJ

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree